Atrakcje hotelowe sprawdzaj� si� przy organizacji zabaw o tematyce casino takich jak wieczory integracyjne, bankiety, spotkania firmowe. Opr�cz zabawy w Ruletk�, Black Jack'a, Pokera, Pokera Teksas Hold'em, Ko�ci znajdziemy tutaj wiele atrakcji, w kt�rych uczestnicy bior�c czynny udzia� w zabawie rywalizuj� ze sob� o tytu� mistrza. Organizacja turnieju darta, mistrzostw w pi�karzyki, czy wy�cig�w na symulatorach Formu�y 1 mo�e wci�gn�� ka�dego. Dla najlepszego zawodnika z ka�dej konkurencji przygotowali�my puchar, laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymaj� dyplomy. Grono m�skie poza zabaw� z casino z pewno�ci� zainteresuje r�wnie� pokaz striptizu w wykonaniu profesjonalnych tancerek, a kobiece oczy ucieszy show w wykonaniu przystojnych tancerzy - chippendales