Turniej Darta na 3 tarczach

Turniej na 3 porfesjonalnych tarczach do gry z obs�ug� s�dziego. Dla najlepszych graczy puchar oraz dyplomy.

Cena organizacji Turnieju na 3 tarczach
Czas trwania zabawy
Powierzchnia do zabawy
2 000 z� netto
6 godzin
6m x 3m
Przy wynaj�ciu atrakcji na kwot� min. 3 000 z� netto
transport na terenie ca�ego kraju jest GRATIS!
Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas