Animacja z fikcyjn� walut�

Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymaj� fikcyjn� walut� w wysoko�ci 150 sztos�w. Zabawa polega na pr�bie rozbicia banku kasyna przez go�ci imprezy. Podchodz�c do sto�u kasynowego gracz zamienia fikcyjn� walut� na �etony i pr�buje ogra� krupiera. W przypadku wygranej gracza krupier wyp�aca wygran� w sztosach. Uczestnicy zabawy b�d� gromadzi� fikcyjn� walut� a nast�pnie wezm� udzia� w licytacji fant�w. Licytacje przeprowadzi konferansjer tworz�c przy tym ekscytuj�c� atmosfer�. W sytuacji gdy gracz przegra wszystkie sztosy mo�e je uzyska� ponownie bior�c udzia� w konkursach Darta. Fanty o kt�re rywalizuj� uczestnicy zabawy zapewnia organizator spotkania.

Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas