PROPOZYCJA I - CASINO EXCLUSICE

PAKIET I - STӣ DO ZABAWY W RULETK�

kasyno

W cene pierwszej propozycji znajduje si� przeprowadzenie konkursu gry w Ameryka�ska Ruletk� na stole do zabawy i z zawodow� obs�ug� krupier�w. Uczestnicy "stocz� walk�" w konkurencji "o najlepszy wynik". W pakiecie I znajduje si� r�wnie� tablica wynik�w oraz puchary i dyplomy dla najlepszych zawodnik�w kasyna.

Przy stole ka�dy z graczy otrzyma 20 �eton�w do zabawy, kt�re musz� pomno�y� tak aby otrzyma� jak najlepszy rezultat. Najwy�sze wyniki krupier b�dzie zapisywa� na tablicy wynik�w, a gracze b�da starali si� je pobi�. Kolejny zawodnik mo�e rozpocz�� zabaw� w kasynie w sytuacji gdy jeden z zawodnik�w straci wszystkie �etony. Wyniki grqacze mog� poprawia� wielokrotnie, a taka forma kasyna zapewni p�ynn� rotacj� zawodnik�w. Przy jednym stole kasynowym mo�e uczestniczy� jednocze�nie do 6 os�b.

GALERIA

kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno

WYCENA PAKIETU I

KOSZTY TRANSPORTU