PROPOZYCJA X - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET X - 2 STO�Y DO ZABAWY BLACK JACKA, 2 STO�Y DO ZABAWY W RULETK�, STӣ DO ZABAWY W POKERA, POKAZ TRIK�W BOGDANA WO�KOWSKIEGO, TURNIEJ DARTA NA 3 TARCZACH, KO�O SZCZE�CI�, 3 HOSTESSY, KONFERANSJER

Impreza kasynowa na 5 sto�ach do zabawy w Pokera, Black Jacka, Rueletki, Ko�ci oraz turniej na 3 tarczach do gry w Darta. Znakomitym urozmaiceniem b�dzie pokaz trik�w bilardowych. Gracze zdobywa� b�d� fikcyjn� walut�, kt�r� mog� zamieni� na nagrody wylosowane za pomoc� Ko�a szcz�cia. Imprez� poprowadzi konferansjer wraz z 3 uroczymi hostessami.

Uczestnicy kasyna otrzymaj� pul� fikcyjnej waluty o warto�ci 150 sztos�w. Ich zadaniem jest rozbicie banku kasyna, a mog� to zrobi� pr�buj�c ogra� krupiera. Otrzymane sztosy gracze zamieniaj� przy stole na �etony, a wygran� otrzymaj� od krupiera w fikcyjnej walucie. Dzieki zgromadzonym sztosom b�d� mogli wzi��� udzia� w licytacji fant�w, kt�r� poprowadzi zawodowy konferansjer wraz z trzema hostessami. Jesli komu� nie powiedzie si� w kasynie, dlaje ma szans� pozosta� w grze bior�c udzia� w turnieju Darta.

Nagrody do wygrania w licytacji fant�w zapewnia organizator imprezy.

GALERIA

WYCENA ORGANIZACJI KASYNA

KOSZT TRANSPORTU