PROPOZYCJA XII - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET XII - KONFERANSJER, 4 STO�Y KASYNOWE, DART NA 5 TARCZACH, REWIA TANECZNA, 3 HOSTESSY, ARAN�ACJA WN�TRZ W KLIMACIE LAT 20-TYCH, KO�O SZCZʦCIA

W cenie pakietu s� 4 sto�y - Poker, Ruletka, Black jack, Ko�ci z obs�ug� krupiersk�, Turniej Darta na 5 tarczach, prowadzenie imprezy przez konferansjera i 3 hostessy, pokjaz Rewii Tanecznej, Ko�o Szcz�cia, aran�acja wnetrz, zabawa z fikcyjn� walut�, 50 szt. kapeluszy i 30 szt. cygar dla Pa� i Pan�w, muzyczna oprawa imprezy.

Wszyscy uczestnicy otrzymaj� pul� fikcyjnej waluty w wysoko�ci 150 sztos�w. Musz� rozbi� bank kasyna, a mog� to zrobi� pr�buj�c ogra� krupiera. Zamieniaj� przy stole walut� na �etony, przy wygranej krupier wyp�aci wygran� z sztosach. Gromadz�� walut� uczestnicy b�d� mogli wzi��� udzia� w licytacji fant�w, kt�r� poprowadzi do�wiadczony knferansjer wraz z 3 hostessami. Dla graczy, kt�rym nie powiedzie si� w kasynie i strac� wszystkie sztosy dalej maj� szans� pozosta� w grze bior�c udzia� w konkursach Darta.
Organizator imprezy zapewnia nagrody do zdobycia podczas licytacji fant�w.

GALERIA Z NASZYCH IMPREZ

ORGANIZACJA REWII TANECZNEJ

PLAKATY WIELKOFORMATOWE - SCENOGRAFIA LATA 20

WYCENA ORGANIZACJI KASYNA

KOSZTY TRANSPORTU