PROPOZYCJA II - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET II - STӣ DO ZABAWY W RULETK� Z NAK�ADK� DO BLACK JACKA

kasyno

W cen� tej propozycji wliczony jest st� wraz z nak�adk� do Ruletki Ameryka�skiej i nak�adk� do Black Jacka. Jak we wszystkich naszych pakeitach gra jest prowadzona przez zawodowego krupiera. Gracze, kt�rzy uzyskaj� najlepsze wyniki dostan� w nagrod� puchar i dyplomy.

Przy stole ka�dy z graczy otrzyma 20 �eton�w do zabawy, kt�re musz� pomno�y� tak aby otrzyma� jak najlepszy rezultat. Najwy�sze wyniki krupier b�dzie zapisywa� na tablicy wynik�w, a gracze b�da starali si� je pobi�. Kolejny zawodnik mo�e rozpocz�� zabaw�w kasynie w sytuacji gdy jeden z zawodnik�w straci wszystkie �etony. Wyniki grqacze mog� poprawia� wielokrotnie, a taka forma kasyna zapewni p�ynn� rotacj� zawodnik�w. Przy jednym stole kasynowym mo�e uczestniczy� jednocze�nie do 6 os�b. Pierwszy zostanie rozegrany turniej w Ruletk�.

GALERIA

kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno

WYCENA PAKIETU II

KOSZTY TRANSPORTU