PROPOZYCJA III - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET III - STӣ DO ZABAWY W RULETK�, STӣ DO ZABAWY W BLACK JACKA

krak�w kasyno

Porpozycja III kasyna to oferta dw�ch sto��w do zabaw kasynowych w Ruletk� oraz Black Jacka. Zawodowi krupierzy b�d� animowa� zabaw� przy sto�ach oraz przeprowadz� turnieje. Gracze, kt�remu uda si� uzyska� najlepszy rezultat otrzyma puchar i dyplom.

Przy stole ka�dy z graczy otrzyma 20 �eton�w do zabawy, kt�re musz� pomno�y� tak aby otrzyma� jak najlepszy rezultat. Najwy�sze wyniki krupier b�dzie zapisywa� na tablicy wynik�w, a gracze b�da starali si� je pobi�. Kolejny zawodnik mo�e rozpocz�� zabaw� w kasynie w sytuacji gdy jeden z zawodnik�w straci wszystkie �etony. Wyniki grqacze mog� poprawia� wielokrotnie, a taka forma kasyna zapewni p�ynn� rotacj� zawodnik�w. Przy sto�ach kasynowych mo�e uczestniczy� jednocze�nie do 12 os�b. Turnieje b�d� rozgrywane r�wnlegle na dw�ch sto�ach.

GALERIA Z NASZYCH IMPREZ

kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno

WYCENA PAKIETU III

KOSZTY TRANSPORTU