PROPOZYCJA IV - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET IV - STӣ DO ZABAWY W BLACK JACKA, STӣ DO ZABAWY W RULETK�, STӣ DO ZABAWY W POKERA

pozna� kasyno

Tym razem proponujemy zabaw� na 3 sto�ach do zabaw kasynowych w Black jacka, Ruletki i Pokera. Zawodowi krupierzy zadbaj� o wysoki poziom gry. W pakiecie znajduje si� r�wnie� tablica wynik�w oraz nagrody (puchar i dyplomy) dla najlepszych graczy.

Przy stole ka�dy z graczy otrzyma 20 �eton�w do zabawy, kt�re musz� pomno�y� tak aby otrzyma� jak najlepszy rezultat. Najwy�sze wyniki krupier b�dzie zapisywa� na tablicy wynik�w, a gracze b�da starali si� je pobi�. Kolejny zawodnik mo�e rozpocz�� zabaw� w kasynie w sytuacji gdy jeden z zawodnik�w straci wszystkie �etony. Wyniki grqacze mog� poprawia� wielokrotnie, a taka forma kasyna zapewni p�ynn� rotacj� zawodnik�w. Przy sto�ach kasynowych mo�e uczestniczy� jednocze�nie do 18 os�b. Turnieje b�d� rozgrywane r�wnlegle na trzech sto�ach.

GALERIA

kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno

WYCENA PAKIETU IV

KOSZTY TRANSPORTU