PROPOZYCJA VI - CASINO EXCLUSIVE

PAKIET VI - STӣ DO ZABAWY W BLACK JACKA, STӣ DO ZABAWY W RULETK�, STӣ DO ZABAWY W POKERA, STӣ DO ZABAWY W KO�CI

Wroc�aw kasyno

Oferta organizacja kasyna na 4 sto�ach do zabawy w Pokera, Black Jacka, Ruletki i Kosci. Ka�dy ze sto��w b�dzie obs�ugiwany przez zawodowego krupiera. Najlepsze wyniki poszczeg�lnych graczy zapisywane b�d� na tablicy wynik�w, a uczestnicy, kt�rzy zdob�da najwi�ksz� liczb� punkt�w dostan� puchar i dyplomy.

Przy stole ka�dy z graczy otrzyma 20 �eton�w do zabwy, kt�re musz� pomno�y� tak aby otrzyma� jak najlepszy rezultat. Najwy�sze wyniki krupier b�dzie zapisywa� na tablicy wynik�w, a gracze b�da starali si� je pobi�. Kolejny zawodnik mo�e rozpocz�� zabaw� w kasynie w sytuacji gdy jeden z zawodnik�w straci wszystkie �etony. Wyniki grqacze mog� poprawia� wielokrotnie, a taka forma kasyna zapewni p�ynn� rotacj� zawodnik�w. W zabawie mo�e uczestniczy� 24 osoby. Mistrzostwa w Darta b�d� rozgrywane w kategorii najwy�szy wynik - "high-score"

GALERIA

kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno kasyno

WYCENA ORGANIZACJI KASYNA

KOSZTY TRANSPORTU