St� do Ruletki ameryka�skiej

St� do zabawy w Ruletk� ameryka�sk�
z obs�ug� zawodowego krupiera.
St� s�u�y jednie do prowadzenia zabaw
i konkurs�w, nie jest urzadzeniem hazardowym

Cena wynajmu
Czas trwania zabawy
Powierzchnia do zabawy
1 400 z� netto
5 godzin
2m x 3m
Przy wynaj�ciu atrakcji na kwot� min. 3 000 z� netto
transport na terenie ca�ego kraju jest GRATIS!
Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas Impreza tematyczna Las Vegas