Wydruki wielkoformatowe

Aran�acja wn�trza w gangsterskim klimacie lat 20-tych ubieg�ego wieku. Profesjonalnie wykonane wydruki wielkoformatowe, kt�re nadaj� imprezie odpowiedni klimat.

Wydruki wielkoformatowe - aran�acja
Czas wynajmu
700 z� netto
6 godzin
Przy wynaj�ciu atrakcji na kwot� min. 3 000 z� netto
transport na terenie ca�ego kraju jest GRATIS!
casino casino casino