Zabawa - Casino to propozycja zabaw nawi�zuj�ca tematycznie do casino lat 20-tych. Mamy tutaj mo�liwo�� zabawy w Pokera, Ruletk�, Pokera Texas Hold'em, Ko�ci prowadzon� przez profesjonaln� obs�ug� krupiersk�. Ca�� imprez� casino animuje zawodowy konferansjer, kt�ry odpowiedzialny jest za utrzymanie dobrego nastroju oraz przeprowadzenia konkurs�w i zabaw. Uczestnikom casino towarzysz� hostessy, kt�re pomagaj� przy prowadzaniu imprezy. Dodatkow� atrakcj� casino jest degustacja whisky, kt�ra pozwoli poczu� smak najrozmaitszych trunk�w tego rodzaju. Gangsterskie klimaty mo�na poczu� dzi�ki aran�acji casino lat 20-tych ubieg�ego wieku, nadaj�cej imprezie odpowiedniego klimatu.

casino wynajem black jack casino wynajem Black Jack
- casino wynajem

St� do zabawy "Black Jacka Casino Wynajem" z zawodow� obs�ug� animatora zabaw. St� s�u�y jedynie do prowadzenia zabaw i konkurs�w, nie jest urz�dzeniem hazardowym

casino wynajem poker casino wynajem Poker - casino wynajem
St� do zabawy w "Pokera Casino Wynajem" z obs�ug� animatora zabaw. St� s�u�y jedynie do prowadzenia zabaw i konkurs�w, nie jest urz�dzeniem hazardowym

casino wynajem ruletka casino wynajem Ruletka Ameryka�ska
- casino wynajem

St� do zabawy w "Ruletki Casino Wynajem" z obs�ug� animatora zabaw. St� s�u�y jedynie do prowadzenia zabaw i konkurs�w, nie jest urz�dzeniem hazardowym

casino kosci casino Ko�ci - casino wynajem
St� do "Ko�ci Casino Wynajem" z obs�ug� animatora zabaw. St� s�u�y jedynie do prowadzenia zabaw i konkurs�w, nie jest urz�dzeniem hazardowym

casino wynajem poker texas holdem casino wynajem Poker Texas Holdem
- casino wynajem

St� do zabawy w "Pokera Texas Holdem Casino Wynajem" z obs�ug� animatora zabaw. St� s�u�y jedynie do prowadzenia zabaw i konkurs�w, nie jest urz�dzeniem hazardowym

casino wynajem turniej darta casino wynajem Turniej w Darta
- casino wynajem

Organizacja turniej�w i zawod�w w Darta. Profesjonalne tarcze do lotek i obs�uga s�dziowska.

casino wynajem kolo szczescia casino wynajem Ko�o szcz�cia
- casino wynajem

Losowanie nagr�d za pomoc� urz�dzenia Ko�o szcz�cia.

casino wynajem aran�acja wn�trz kasyno Plakaty wielkoformatowe
- casino wynajem

Du�e plakaty do aran�acji wn�trza w klimacie lat 20-tych.

hostessy casino wynajem Urocze hostessy
- casino wynajem

Pi�kne hostessy, kt�re pomog� w animacji zabawy i wyja�ni� uczestnikom zasady konkurs�w.

casino wynajem konferansjer casino wynajem Konferansjer
- casino wynajem

Profesjonalny, zawodowy konferansjer. Prowadzenie imprez plenerowych, integracyjnych

casino wynajem degustacja whisky ameryka�skiej, irlandzkiej, szkockiej casino wynajem Degustacja whisky
- casino wynajem

Aran�acja stoiska oraz animator w stroju tematycznym serwuj�cy uczestnikom imprezy r�ne gatunki whisky, opowiadaj�cy anegdoty na temat historii tego trunku.

casino wynajem animacja zabaw z fikcyjna waluta casino wynajem Zabawa ze sztosami
- casino wynajem

W kasynie uczestnicy graj� o fikcyjn� walut�, kt�r� mog� p�niej wymieni� na fanty.

FILMY Z NASZYCH IMPREZ KASINO WYNAJEM

Propozycje pakiet�w casino wynajem

Plenerowe casino wynajem

Zabawa z fikcyjn� walut�

Urz�dzenia casino wynajem

GOTOWE PROPOZYCJE PAKIET�W NA IMPREZY Z KASINO WYNAEJM


casino casino casino casino Casino casino casino casino casino casino casino casino

PE�AN OFERTA


Atrakcje dla doros�ych

Atrakcje dla dzieci

Zestawy tematyczne

Pikniki tematyczne

Estrady i arty�ci

Infrastruktura i catering